Flybussbegen.no har i lengre tid blitt utestengt av Avinor fra flybussholdeplassene på Flesland. Dette har vært ødeleggende for Flybussbergen.no sin økonomi.
Samtidig har Tide sitt salg av billetter utenfor vårt salgskontor i Olav Kyrresgate påført oss ytterligere tap.

Flybussbergen.no har vært i kontakt med Avinor sine eiere - Samferdselsdepartementet - og bedt om hjelp til å få like konkurransevilkår. De har lovet svar innen 28. februar.
Svaret er ikke mottatt og Flybussbergen er i dag iht krav fra Avinor tvunget til å redusere ruteomfanget sitt. Dette medfører at tilnærmet all ruteproduksjon må stanses i påvente av politisk behandling av Avinor og Tide buss sin adferd i flybuss saken.
Vi beklager overfor alle berørte parter de konsekvenser dette medfører.
.

Vi håper og tror at aktørene får likeverdige forhold på Flesland i fremtiden slik at vi får en reell konkurranse i flybussmarkedet.

Ruten til og fra Haukeland-Nesttun-Flesland kjøres kun mandag tom fredag.


Rutetider Haukeland ruten: 

Avgangstider (mandag - fredag)
Avgang fra Haukeland hotel 06:30, 08:00, 09:40, 11:15, 13:50 (13:45 fra HUS), avgangen 16:45, 18:15, 20:15 er instilt
Nye avgangstider fra Flesland: 07:17, 09:02, 10:32, 12:32, Avgangen kl 16:02, 17:32, 19:32, 21:02 er instilt.

Avgangstider (søndag) Innstilt
Avgangstider fra Haukeland hotel: 16:35, 18:05, 19:35, 21:05, 22:35. 
Avgangstider fra Flesland 16.02, 17:32, 19:02, 20:32, 22:02, 23:32. 


Kjørerute fra Haukeland hotel: Haukeland sør + 2 min, Fantoft + 9 min, Paradis + 11 min, Hop + 13 min, Nesttun + 15 min, Skjold + 18 min, Lagunen + 20 min, Sandsli + 25 min, Kokstad + 28 min.