PRESSEMELDING TIL FLYBUSSBERGEN.NO SINE KUNDER

 

Flybussbegen.no har i lengre tid blitt utestengt av Avinor fra flybussholdeplassene på Flesland. Dette har vært ødeleggende for Flybussbergen.no sin økonomi.
Samtidig har Tide sitt salg av billetter utenfor vårt salgskontor i Olav Kyrresgate påført oss ytterligere tap.
Flybussbergen.no har vært i kontakt med Avinor sine eiere - Samferdselsdepartementet - og bedt om hjelp til å få like konkurransevilkår. De har lovet svar innen 28. februar.
I mellomtiden må Flybussbergen.no redusere frekvensen på sine avganger. 

Ruten til og fra Loddefjord er fra og med 19.2.2014  innstilt.

Vi beklager det inntrufne, men håper at våre kunder fortsetter å bruke våre busser fra sentrum, Åsane Nesttun så mye som mulig slik at vi – når vi forhåpentligvis får et positivt svar fra Samferdselsdepartementet – har mulighet til å frekventere våre ruter på en optimal måte. Vi håper og tror at vi får likeverdige forhold på Flesland i fremtiden slik at vi får en reell konkurranse i flybussmarkedet.

Bergen, 19. februar 2014


Ruten går fra fra Storavatne terminal, via Loddefjord terminal og deretter til Bergen Lufthavn Flesland via Knappetunnellen. 
Bussen kan ta med passasjerer fra alle busstopp lang ruten.Stopp bussen med tydelig tegn til sjåføren.

Fra Storavatn terminal og til : Frida Fasmer + 3 min, Loddefjorddalen + 4 min, Loddefjord terminal + 6 min, Bjørndals bakken + 7 min, Bjørndalstræ + 8 min, Ravnestølen + 8 min, Bjørndalsbrotet + 9 min, Bjørndals skogen + 10 min, Kjerreidviken + 12 min, Bjørge lien + 12 min, Sandeidbrotet, + 13 min, Kokstad grenda + 17 min, Kokstad v BKK + 18 min, Kokstad dalen + 19 min, Kokstad flaten + 20 min, Kokstad skiftet + 20 min, Flesland + 23 min.

Fra Bergen lufthavn: og til: Liland + 2 min, Kokstadflaten + 4 min, Kokstaddalen + 5 min, Kokstad v BKK + 6 min, Kokstadgrenda + 7 min, Sandeidbrotet + 13 min, Bjørgelien + 14 min, Kjerreidviken + 15 min, Bjørndalsskogen + 17 min, Bjørndalsbrotet + 18 min, Ravnestølen + 19 min, Bjørndalstræ, 20 min, Loddefjord terminal + 22 min, Loddefjord dalen + 24 min, Frida Fasmer + 25 min, Storavatn terminal + 26 min.

Loddefjord.Avgangstider (mandag-fredag):
Fra Storavatnet terminal: 07:00, 08:10, 09:40, 11:30, 13:45, 16:45, 18:15, 20:15.
Fra Bergen lufthavn: 07:35, 09:05, 10:35, 12:35, 16:05,17:35, 19:35, 21:05.

Avgangstider (søndag):
Fra Storavatnet terminal: 16:45, 18:15, 20:15.
Fra Bergen lufthavn: 16:05, 17:35, 19:35, 21:05, 22:35.

På Flesland finner du Flybussbergen  på følgende måte:

Flybuss Bergen, her finner du oss på Flesland flyplass - Here you will fins us in the airport Flesland Bergen